Πως ανανεώνω την ασφάλεια αυτοκινήτου μου;

Για να προστατεύσετε τον εαυτό σας από ζημιές ασφάλισης αυτοκινήτου, δείτε πώς μπορείτε να ανανεώσετε αμέσως το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου σας.

Λαμβάνοντας υπόψη τον πολυάσχολο τρόπο ζωής που τείνουμε να ζούμε, είναι εύκολο να χάσετε την ανανέωση της ασφάλισης αυτοκινήτου.

Αν και μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους θα χάσετε την ανανέωση της ασφάλισης αυτοκινήτου, σύμφωνα με το νόμο η ανανέωση της πολιτικής είναι υποχρεωτική βάσει του Νόμου Περί μηχανοκίνητων οχημάτων, 1988.

Πρέπει να ανανεώσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου σας εγκαίρως για να επωφεληθείτε από την επιθυμητή κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος, κλοπής, ανθρωπογενών ή φυσικών καταστροφών.

Για να προστατεύσετε τον εαυτό σας από ζημιές ασφάλισης αυτοκινήτου, δείτε πώς μπορείτε να ανανεώσετε αμέσως το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου σας.

Σημασία Της Ανανέωσης Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Κάλυψη τρίτων:
Η ασφάλιση αυτοκινήτου σας προστατεύει από ζημιές, θάνατο ή αναπηρία που προκαλείται σε τρίτο μέρος ή ιδιοκτησία. Αυτός ο τύπος ασφαλιστικής κάλυψης είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με το νόμο.

Ολοκληρωμένη κάλυψη:
Με μια μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου, λαμβάνετε κάλυψη τόσο για το αυτοκίνητό σας καθώς και για τα τρίτο μέρη.

Αποφύγετε νομικά προβλήματα:
Η οδήγηση χωρίς έγκυρη πολιτική αυτοκινήτου μπορεί να οδηγήσει σε νομικές επιπτώσεις.

Αποφύγετε οικονομικά προβλήματα:
Σε περίπτωση που προκαλέσετε ζημιές σε τρίτο μέρος ή ιδιοκτησία, η μη ύπαρξη ασφάλειας αυτοκινήτου μπορεί να είναι οικονομικά ενοχλητική, καθώς θα πρέπει να αναλάβετε τα έξοδα από την τσέπη σας. Σε περίπτωση που ακόμη και αν το αυτοκίνητό σας απαιτεί επισκευή, η μη ανανέωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής αυτοκινήτου μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αύξηση των εξόδων τσέπης.

Καμία κάλυψη κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος:
Μετά τη λήξη της πολιτικής, οι ασφαλιστικές εταιρείες σας προσφέρουν 30 ημέρες εντός των οποίων μπορείτε να ανανεώσετε την πολιτική αυτοκινήτου σας. Εάν το αυτοκίνητό σας υποστεί ζημιά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν μπορείτε να εγείρετε αξίωση.

Αύξηση της πριμοδότησης:
Σε περίπτωση λήξης της πολιτικής, το ασφάλιστρο θα είναι υψηλότερο σε σύγκριση με την πολιτική που δεν έχει λήξει.

Άμεση ανανέωση αυτοκινήτου μετά τη λήξη της πολιτικής
Είναι πιθανό ότι παρά τις υπενθυμίσεις από τον ασφαλιστή του αυτοκινήτου σας, μπορεί να χάσετε την ανανέωση της πολιτικής.

Σε περίπτωση που ανανεώσετε την ασφάλεια αυτοκινήτου αμέσως, δεν υπάρχουν σημαντικές κυρώσεις. Είναι καλύτερο να μην οδηγείτε αυτοκίνητο με πολιτική που έχει λήξει για να αποφύγετε να αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε νομικό ή οικονομικό πρόβλημα. Σε περίπτωση άμεσης ανανέωσης μετά τη λήξη, η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να μην επιθεωρήσει ούτε το αυτοκίνητο ούτε να αυξήσει το ασφάλιστρο.

Ανανέωση ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου μετά από περίοδο χάριτος
Οι ασφαλιστικές εταιρείες σας προσφέρουν μια περίοδο χάριτος άνω των 30-90 ημερών εντός της οποίας μπορείτε να ανανεώσετε την πολιτική αυτοκινήτου σας.

Ωστόσο, αυτή η περίοδος μπορεί να διαφέρει από ασφαλιστή σε ασφαλιστή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το όχημά σας δεν είναι επιλέξιμο για κάλυψη. Μπορείτε απλώς να ανανεώσετε την πολιτική χωρίς να υποστείτε επιπλέον ασφάλιστρο ή να χάσετε τα οφέλη της ΕθνΚΤ.

Ανανέωση ασφάλισης αυτοκινήτου μετά από 90 ημέρες λήξης της πολιτικής
Σε περίπτωση που δεν ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας εντός 90 ημερών από τη λήξη της πολιτικής, τότε κινδυνεύετε να χάσετε το επίδομα μπόνους χωρίς αξίωση και μπορεί ακόμη και να οδηγήσει σε επιθεώρηση του αυτοκινήτου.

Σε περίπτωση επιθεώρησης αυτοκινήτου, το ασφάλιστρο μπορεί να αυξηθεί εάν ο επιθεωρητής παρατηρήσει τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημα. Σε περίπτωση οδήγησης αυτοκινήτου το οποίο είναι ανασφάλιστο μετά από 90 ημέρες, δεν δικαιούστε καμία κάλυψη και μπορεί ακόμη και να μπείτε σε νομικό πρόβλημα σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν σε τρίτο μέρος ή περιουσία.

Συνήθως, οι ασφαλιστικές εταιρείες στέλνουν υπενθυμίσεις ανανέωσης μέσω διαφόρων καναλιών όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, κλήσεις κ. λπ. ζητώντας από τους πελάτες να ανανεώσουν την πολιτική τους. Στην ιδανική περίπτωση, είναι καλύτερο να ανανεώσετε την ασφάλιση αυτοκινήτου στο διαδίκτυο καθώς λαμβάνετε το αντίγραφο της πολιτικής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αμέσως.

Για να αποφύγετε να χάσετε την ανανέωση της ασφάλισης αυτοκινήτου, είναι καλύτερο να ορίσετε υπενθυμίσεις στο ημερολόγιο ή το τηλέφωνό σας για να διασφαλίσετε ότι εσείς και το αυτοκίνητό σας καλύπτονται πάντα.

Leave a Reply